Psychoterapeuta Marta Wollek

„ Jednym z paradoksów życia jest może to, że nie ma spraw idealnie dobrych czy złych, że dobre ma cień złego, a złe - dobrego”
&
Antoni Kępiński
Posts by Marta Wollek
>
18 styczeń 2016
Marta Wollek
1,141

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego pracownika, bez względu na jego osobowość, rodzaj wykonywanej pracy, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia czy piastowane stanowisko. Gdy się już pojawi, niełatwo sobie z nimi poradzić. Istnieje jednak kilka bardzo prostych czynności, które mogą pomóc w walce z wypaleniem zawodowym.

Bardzo ważny jest wypoczynek, rozumiany jako rezygnacja z pracy i wszystkiego, co z nią związane. Na pierwsze miejsce wysuwa się tutaj zdrowy, prawidłowy sen, który doskonale wpływa na nasz organizm i pozwala na codzienną regenerację sił. Ponadto nie należy zapominać o codziennej aktywności fizycznej. Wystarczą bardzo proste ćwiczenia, takie jak bieganie czy pływanie, żeby nasz mózg był lepiej dotleniony, zaś ciało otrzymywało odpowiednią ilość poprawiających nastrój endorfin. Do tego powinniśmy jak najczęściej otaczać się naturalną zielenią. Mogą to być zarówno kwiaty doniczkowe, jak i spacery po parku.

Następnie należy zwrócić uwagę na szeroko rozumianą higienę pracy. Jeżeli korzystamy z urlopu, to należy poświęcić ten czas na wypoczynek, a nie na dodatkowy zarobek. W pracy powinniśmy spędzać maksymalnie 40 godzin w tygodniu i robić sobie krótkie, chociaż pięciominutowe przerwy po każdej godzinie intensywnych zajęć. Stawianie sobie niewielkich celów, sukcesywnie osiąganych, także jest doskonałą receptą na wypalenie zawodowe – widoczne postępy, nawet niewielkie, doskonale wpływają na nasze samopoczucie. Śmiech i miła atmosfera w miejscu pracy także mają dobry wpływ na motywację, a pozytywne podejście do współpracowników z pewnością będzie pomocne – dobre relacje interpersonalne jeszcze nikomu nie zaszkodziły.

Nie należy także zapominać o hobby, dzięki któremu możemy oderwać się od myśli o zawodowej działalności, a także o dokładnym ustanowieniu priorytetów, zarówno zawodowych, jak i pozazawodowych. Skupienie się na celach, na osiągnięciu których szczególnie nam zależy, pozwoli na jak najdłuższe utrzymanie poczucia sensu naszych działań i ochroni przed wypaleniem zawodowym.

Czytaj więcej
>
8 styczeń 2016
Marta Wollek
4,512

W oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ISD-10 zaburzenia i choroby psychiczne klasyfikuje się w następujący sposób:

F00 – F09 – zaburzenia psychoorganiczne wraz z zespołami objawowymi, spowodowane uszkodzeniami mózgu. Do tego typu zaburzeń należą m.in. otępienie naczyniowe, otępienie w chorobie Alzheimera, a także niektóre zaburzenia osobowości lub zaburzenia psychiczne spowodowane dysfunkcją, chorobą lub uszkodzeniem mózgu.

F10 – F19 – zaburzenia spowodowane stosowaniem środków psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, kofeina czy halucynogeny.

F20 – F29 – schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia urojeniowe.

F30 – F39 – zaburzenia nastroju. Są nimi m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, różne rodzaje manii, labilność emocjonalna czy anhedonia.

F40 – F49 – zaburzenia nerwicowe, takie jak fobie, zespół napadu lękowego, zespół stresu pourazowego, neurastenia itp.

F50 – F59 – zespoły behawioralne, które są związane z czynnikami lub zaburzeniami fizycznymi. Do tej grupy należą m.in., bulimia, jadłowstręt psychiczny, zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne czy depresja poporodowa.

F60 – F69 – zaburzenia osobowości. Do tej grupy dysfunkcji należą m.in. osobowość paranoiczna, schizoidalna oraz zależna, a także zaburzenia preferencji seksualnych, identyfikacji płciowej czy trwałe zmiany osobowości, których przyczyną nie są choroby lub uszkodzenia mózgu.

F70 – F79 – upośledzenia umysłowe.

F80 – F89 – zaburzenia rozwoju psychicznego. Do tej kategorii należą wszystkie odmiany autyzmu, a także zaburzenia mowy oraz języka, funkcji motorycznych czy umiejętności szkolnych.

F90 – 98 – zaburzenia emocji i zachowania rozpoczynające się we wczesnym wieku (dziecięcym lub młodzieńczym). Do tej grupy dysfunkcji zaliczymy ADHD, Zespół Tourette’a, różnego rodzaju stereotypie czy tiki.

F99 – inne zaburzenia, nieokreślone i wyżej niewymienione.

Warto wspomnieć, że w polskim systemie prawnym oraz piśmiennictwie naukowym pojęcia „choroba” oraz „zaburzenie” są rozdzielne. Osoby uznane za chore mają łatwiejszy dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych, ale w ich przypadku możliwe jest przeprowadzenie przymusowego leczenia. W przypadku osób ze zdiagnozowanym zaburzeniem taka możliwość nie występuje.

Czytaj więcej
>
28 grudzień 2015
Marta Wollek
1,597
Zalety terapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z powszechnie stosowanych metod terapii zaburzeń psychicznych. Opiera się ona ściśle na teorii psychoanalizy. Zakłada, że objawy neurotyczne wywoływane są przez ukryte, nieświadome popędy, cenzurowane przez naszą świadomość. W terapii psychodynamicznej przyjmuje się istnienie tzw. niedostosowania funkcjonowania, rozwiniętego we wczesnym dzieciństwie, które oddziałuje na późniejsze życie pacjenta.

Czytaj więcej >
21 grudzień 2015
Marta Wollek
1,264
Jak klasyfikujemy zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to nieprzystosowawcze wzorce relacji z otaczającym osobę środowiskiem, powodujące trudności w funkcjonowaniu behawioralnym oraz społecznym. Takie zaburzenia objawiają się dysharmonijnymi zachowaniami lub postawą, które znacznie pogarszają życie w społeczeństwie, oddziałując także na życie zawodowe.

Czytaj więcej >
30 listopad 2015
Marta Wollek
1,185
Czym charakteryzuje się terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna to jeden z popularniejszych, ze względu na skuteczność, nurtów w psychoterapii, który bazuje na kilku podstawowych założeniach, zgodnie z którymi nieświadomość znacząco oddziałuje na sposób myślenia, odczuwania i w ogóle funkcjonowania człowieka. Poza tym, istotną rolę odgrywa tu okres dzieciństwa, a także czynniki genetyczne.

Czytaj więcej >
23 listopad 2015
Marta Wollek
1,258
Pozytywnie każdego dnia, czyli o psychologii pozytywnej

Jesienna pora, która jak żadna inna sprzyja chandrze i obniżonemu nastrojowi, to bardzo dobry czas na sięgniecie do zasobów wiedzy, jaką kryje w sobie psychologia pozytywna. W pierwszym kroku warto jednak odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie kryje się pod pojęciem psychologii pozytywnej.

Czytaj więcej >
22 październik 2015
Marta Wollek
1,331
Czy ChAD można zapobiec?

Choć na chwilę obecną nie istnieje jeszcze skuteczny sposób na to, by zapobiec wystąpieniu choroby afektywnej dwubiegunowej, to jednak w przebiegu leczenia bardzo duże znaczenie ma odpowiednio wczesne rozpoznanie pierwszych objawów.

Czytaj więcej >
9 październik 2015
Marta Wollek
1,279
Jakie są objawy ChAD?

ChAD, czyli choroba afektywna dwubiegunowa to poważne, przewlekłe i nawracające schorzenie, które charakteryzuje się występującymi na przemian stanami depresyjnymi oraz stanami silnego pobudzenia. Bywa, że występują pomiędzy nimi okresy remisji, kiedy chory nie doświadcza dolegliwości lub występują one w nieznacznym stopniu.

Czytaj więcej >
25 wrzesień 2015
Marta Wollek
1,225
Jak pokonać permanentne zmęczenie?

Ciągłe znużenie, senność, problemy z koncentracją, czy apatia to oznaki, które niekoniecznie muszą świadczyć o zwykłym przemęczeniu, zwłaszcza jeśli utrzymują się przez dłuższy okres czasu.

Czytaj więcej >
25 wrzesień 2015
Marta Wollek
1,162
Na czym polega psychodietetyka?

Odżywianie przez wieki było postrzegane jedynie w kategoriach procesu niezbędnego do tego, aby człowiek mógł przetrwać. Z czasem zaczęto zwracać uwagę także na jakość i częstotliwość spożywania posiłków, a także ich wpływ na zdrowie i ogólne samopoczucie człowieka.

Czytaj więcej
Older posts Newer posts