Psychoterapeuta Marta Wollek

„ Jednym z paradoksów życia jest może to, że nie ma spraw idealnie dobrych czy złych, że dobre ma cień złego, a złe - dobrego”
&
Antoni Kępiński
>
16 czerwiec 2016
Marta Wollek
2,762
Jakie mogą być przyczyny autoagresji?

Za autoagresję uznaje się samookaleczanie, w tym kłucie lub cięcie skóry, nabywanie oparzeń z własnej woli, a także anoreksję – słowem wszystkie działanie dokonywane na własnym ciele prowadzące do wywołania uczucia bólu. Za autoagresję można uznać nawet przeprowadzanie operacji plastycznych oraz uprawianie dyscyplin sportowych, gdyż ich wynikiem może być powstanie pewnych deformacji.

Skąd bierze się autoagresja?

Do najczęściej podawanych przyczyn leżących u podłożu autoagresywnego zachowania należą urazy i traumy przebyte w dzieciństwie. Wychowywanie się bez rodziców, brak ich wsparcia, przemoc, alkoholizm, ciężka sytuacja materialna – wszystkie te czynniki mogą w przyszłości doprowadzić do powstania autoagresji.

Samookaleczanie się u osoby dorosłej ma na celu rozładowanie napięcia powstałego w wyniku stresującej sytuacji. W momencie zadawania sobie bólu u osoby chorej dochodzi do wytworzenia się endorfin, przez co rany na ciele traktowane są jako źródło szczęścia, nie zaś cierpienia. Autoagresja często pojawia się u osób cierpiących na syndrom Retta, czyli zaburzenia mózgu, a także w przypadku chorych na autyzm. Inne czynniki sprzyjające zachowaniu autoagresywnemu to zapalenie mózgu oraz uszkodzenie tkanki mózgowej na skutek zażywania substancji szkodliwych. Samookaleczanie należy do częstych objawów przy stanach depresyjnych oraz schizofrenii.

About the author